ДСТУ Б В.2.7-30-95

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

Будівельні матеріали

МАТЕРІАЛИ НЕРУДНІ ДЛЯ ЩЕБЕНЕВИХ І ГРАВІЙНИХ ОСНОВ ТА

ПОКРИТТІВ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

Технічні умови

Видання офіційне

Державний комітет України у справах містобудування

і архітектури

Київ-1996


ДСТУ Б В.2.7-30-95

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО

Державним шляховим науково-дослідним інститутом (ДержшляхНДІ)

Української державної корпорації "Укравтодор"

(І.З.Духовний, к.т.н.; О.Є.Стефанович, к.т.н.; В.М. Нагайчук, к.т.н.; І.Л.Савенко, В.М.Катукова, В.В.Рудий)

2 ВНЕСЕНО

Українською державною корпорацією "Укравтодор"

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

Наказом Держкоммістобудування України від 14.09.95 N188

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

З введенням в дію даного стандарту на території України припиняє дію ГОСТ 25607-83 "Материалы нерудные для щебеночных и гравийных оснований и покрытий

автомобильных дорог. Технические условия"

Цей стандарт не може бути повністю або частково відтворений, тиражований,

розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держкоммістобудування України


ДСТУ Б В.2.7-30-95

 

Зміст

С.

1 Галузь використання                                                                                                        1

2 Нормативні посилання                                                                                                     2

3 Визначення                                                                                                                        3

4 Технічні вимоги                                                                                                                3

5 Вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища                                           10

6 Правила приймання                                                                                                         10

7 Методи контролю                                                                                                            12

8 Транспортування і зберігання                                                                                         13

9 Гарантії виробника                                                                                                           13

10 Додаток А                                                                                                                        14

11 Додаток Б                                                                                                                         15

12 Додаток В                                                                                                                         16


ДСТУ Б В.2.7-30-95 с.1

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

 

Будівельні матеріали

Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриттів автомобільних доріг

Технічні умови

Строительные материалы

Материалы нерудные для щебеночных и гравийных оснований и покрытий автомобильных дорог. Технические условия

Buildings materials.

Rock products for crushed stone and gravel bases and surfacings of automobile roads

Specifications

Чинний від 1996 -01-01

1 Галузь використання

Стандарт поширюється на кам'яні матеріали із скельових гірських порід, в тому числі таких, що утворюються попутно на каменепереробних, гірничо-збагачувальних. гірничо-переробних, гірничо-видобувних та металургійних підприємствах  (щебінь, гравій, пісок та суміші з них), які призначаються для покриттів щебеневих і гравійних. основ та додаткових шарів дорожніх одягів, влаштованих за способом заклинювання або з готових сумішей без застосування в'яжучих матеріалів.

Застосування  матеріалів,  що  виготовляються  за  даним   стандартом, регламентується вимогами будівельних норм і правил на проектування та будівництво автомобільних    доріг, в тому числі міських доріг, доріг промислових і сільськогосподарських підприємств.

Вимоги розділів 4...8  та додатків А, Б, В, які наведені у цьому стандарті, є обов'язковими, а вимоги розділів 1...3, 9 - рекомендованими.

 

 

Видання офіційне


ДСТУ Б В.2.7-30-95 с.2

 

2 Нормативні посилання

 

У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи:

 


ДСТУ Б.В.2.7-32-95

 

 

ГОСТ 12.1.005-76

 

 

ГОСТ 12.1.007-76

 

ГОСТ 3344-83

 

 

ГОСТ 5180-84

 

 

ГОСТ 8267-82

 

 

ГОСТ 8268-82

 

ГОСТ 8269-87

 

 

ГОСТ 8735-87

 

ГОСТ 10260-82

 

 

ГОСТ 22733-77

 

 

ГОСТ 24104-88

 

 

ГОСТ 25584-90

 

 

РБН 356-91

 

 

РСТ УССР 5028-90

 

 

ТУ У 34 50774.152-94

 

 

ТУ 16 681 032-84


Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

 

Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования

 

Вредные вещества. Классификация и общие требования

безопасности

Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства.

Технические условия

 

Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

 

Щебень из природного камня для строительных работ.

Технические условия

 

Гравий для строительных работ. Технические условия

 

Щебень из природного камня, гравий и щебень из гравия для строительных работ. Методы испытаний

 

Песок для строительных работ. Методы испытаний

 

Щебень из гравия для строительных работ. Технические условия

 

 

Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности

 

Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия

 

Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации

 

Положения про радіаційний контроль на об’єктах будівництва та підприємствах будіндустрії та будматеріалов

 

Материалы из малопрочных известняков юга Украины для дорожных работ. Технические условия

 

Материал із гранітної жорстви Українського кристалічного масиву для дорожніх робіт. Технічні умови

 

Электрошкаф сушильный   


ДСТУ Б В.2.7-30-95 с.3

3 Визначення

У цьому стандарті наведені такі визначення:

3.1 Щебінь - продукт штучного або природного подрібнення гірських порід або шлаку з розміром частинок від 5 до 150 мм.

3.2 Щебенево-піщана суміш (далі - готова суміш) - матеріал у вигляді природно або штучно складеної суміші щебеню з піском із вмістом частинок щебеню від 20 до 90 %.

3.3 Гравійно-піщана суміш (далі - готова суміш) - матеріал у вигляді природно або штучно складеної суміші гравію з піском з вмістом гравійних частинок від 20 до 90 %.

4 Технічні вимоги

4.1 Щебінь та готові суміші для будівництва покриттів та основ дорожнього одягу, а також піщані та інші готові суміші для додаткових шарів повинні відповідати умовам цього стандарту.

4.1.1 Готові суміші для будівництва покриттів та основ належить оцінювати за такими показниками якості:

- зерновий склад;

- насипна густина;

- пластичність;

- радіаційно-гігієнічна оцінка.

Щебінь, щебінь із гравію та гравій, які входять до складу готових сумішей, слід оцінювати за такими показниками якості:

- міцність при стиску в циліндрі і стиранні в поличному барабані;

- морозостійкість;

- водостійкість;

- вміст подрібнених зерен у щебені з гравію:

- стійкість структури проти розпаду (тільки для щебеню із порід, що попутно видобуваються, та відходів гірничо-збагачувальних і металургійних підприємств).

4.1.2 Щебінь і щебінь із гравію для влаштування покриттів і основ способом заклинювання необхідно оцінювати за показниками якості, які наведені в 4.1.1. Крім того. слід включити такі показники:

- форму зерен;

- вміст пиловидних і глинистих частинок, в тому числі глини в грудках.

4.1.3 Суміші для додаткових шарів основ слід оцінювати за показниками якості, які наведені в п.4.1.1 (за винятком зернового складу), а також додатково за величиною коефіцієнта фільтрації.

Щебінь, щебінь із гравію і гравій, які входять до складу сумішей для додаткових шарів, слід оцінювати за показниками якості, які наведені в 4.1.1 та 4.1.2.

4.1.4 Пісок, який входить до складу готових сумішей має відповідати вимогам            ДСТУ Б В.2.7-32-95.

4.2 Вимоги до щебеню, щебеню із гравію для будівництва основ та покриттів за способом заклинювання

4.2.1 Зерновий склад щебеню Зерновий склад щебеню та щебеню із гравію характеризується:

- найбільшим (D) та найменшим (d) номінальними розмірами зерен фракцій або сумішей фракцій, мм;

- величиною повних залишків на контрольних ситах.


ДСТУ Б В.2.7-30-95 с.4

Щебінь поставляють у вигляді основних фракцій, які характеризуються відповідним найменшим та найбільшим номінальними розмірами зерен:

- від 5(3) до 10 мм включ.

- -"-   10 -"-  20 мм  -"-

- -"-   20 -"-  40 мм  -"-

- -"-   40 -"-  70 мм  -"-

- -"-   70 -"- 120 мм -"-

- -"- 120 -"- 150 мм -"-

Щебінь фракцій розміром від 70 до 120 мм та від 120 до 150 мм дозволяється випускати та поставляти за погодженням сторін.

За погодженням сторін дозволяється також випускати та поставляти щебінь у вигляді суміші фракцій розміром від 20 до 70 мм, від 40 до 120 мм, від 40 до 150 мм та від 70 до 150 мм.

Значення повних залишків на контрольних ситах має відповідати вимогам таблиці 1.

Таблиця 1

У відсотках

Діаметр отворів контрольних сит,мм

 

d

 

0,5(D+d)

 

D

 

1,25 D

 

Повні залишки на ситах

 

Від 90 до 100

 

Від 30 до 80

 

до 10

 

до 0,5

 

У щебені фракцій від 5(3) до 10 мм, від 10 до 20 мм, від 20 до 40 мм і суміші фракцій від 5(3) до 20 мм, від 5(3) до 40 мм, від 10 до 40 мм і від 20 до 70 мм допускається вміст зерен розміром більше D і менше d до 20 %  за масою щебеню. Вміст у щебені зерен розміром менше 0,5d не повинен бути більше 10 % за масою.

Щебінь, який поставляється у вигляді суміші фракцій з розміром зерен від 5(3) до 20 мм, від 5(10) до 40 мм та від 70 до 150 мм, повинен мати значення повних залишків на контрольних ситах 0,5(d+D) від 30 до 80 %; для суміші фракцій з розміром зерен від 20 до 70 мм, від 40 до 120 мм та від 40 до 150 мм значення повних залишків на контрольних ситах 0,5(d+D) від 30 до 70 %; для щебеню фракцій 70-120 мм та 120-150 мм - від 40 до 80 % за масою.

Щебінь і гравій не повинні мати зерен розміром:

- понад 1,25D - у фракціях та сумішах фракцій від 120 до 150 мм, від 70 до 150 мм, від 40 до 150 мм, від 70 до 120 мм, від 40 до 120 мм і від 40 до70 мм;

- понад 1,5 D - у фракціях та сумішах фракцій від 20 до 70 мм, від 20 до 40 мм і від 5(10) до 40 мм;

- понад 2D - у фракціях від 10 до 20 мм. від 5(3) до 20 мм і від 5(3) до 10 мм.

Максимальний розмір зерен піщаних сумішей не повинен перевищувати 10 мм (2D).

4.2.2 Міцність

Міцність щебеню характеризується маркою за дробильністю, яка визначається подрібненням при стиску (роздавлюванні) у циліндрі (таблиці 2,3,4). Крім того, щебінь характеризується стиранням у поличному барабані (таблиця 5).

Марка щебеню для будівництва шарів дорожнього одягу способом заклинювання має бути не нижче 600 для осадових порід, а щебеню із вивержених та метаморфічних гірських порід - не нижче 800.

При визначенні марки щебеню випробування стиском (роздавлювання) у циліндрі можна проводити як у сухому, так і у насиченому водою стані.


ДСТУ Б В.2.7-30-95 с.5

Таблиця 2 Марка щебеню із осадових та метаморфічних порід

У відсотках

Марка щебеню за

 

Втрата за масою при випробуванні щебеню

 

міцністю

 

у сухому стані

 

у насиченому водою стані

 

1200

 

До 11 включ.

 

До 11 включ.

 

1000

 

 Понад  11  до  13  включ.

 

Понад  11  до  13  включ.

 

800

 

           "       13  "     15    "

 

               "      13   "    15      "

 

600

 

           "       15  "     19    "

               "      15   "     20     "

 

400

 

           "       19  "     24    "

 

               "       20  "     28     "

 

300

 

           "       24  "     28    "

 

               "       28  "     38     "

 

200

 

           "       28  "     35    "

 

               "       38  "     54     "

 

Таблиця 3   Марка щебеню із магматичних порід

У відсотках

Марка щебеню за

 

Втрата за масою при випробуванні щебеню

 

міцністю

 

з інтрузивних порід

 

з ефузивних порід

 

1400

 

До 12 включ.

 

До 9 включ.

 

1200

 

Понад  12  до 16  включ.

 

Понад  9  до 11  включ.

 

1000

 

         "       16  "    20     "

 

                    "     11  "   13      "

 

800

 

         "       20  "    25     "

 

                    "     13  "   15      "

 

600

 

         "       25  "    34     "

 

                    "     15  "   20      "

 

Таблиця 4

У відсотках


Марка щебеню із гравію за дробильністю

 

Втрата за масою при випробуванні щебеню

 

Др8

 

До 10 включ.

 

Др12

 

Понад  10  до  14  включ.

 

Др 16

                                     "     14   "    18     "

Др 24

                                     "     18   "    26     "

Примітка. Вказаним у таблиці маркам щебеню відповідають такі значення інтервалів міцності при стиску порід, з яких складаються зерна щебеню: Др 8 – 100 МПа, Др 12 – від 80 до 100 МПа, Др 16 – від 60 до 80 МПа, Др 24 – від 40 до 60 МПа.

Марка щебеню і щебеню із гравію за стиранням, що встановлюється у результаті випробувань  його в поличному барабані, має відповідати вимогам, що наведені у        таблиці 5.

Таблиця 5

У відсотках

Марка щебеню за стиранням

Висота за масою при випробуванні щебеню

И - І

До 25 включ.

И – ІІ

Понад 25 до 35 включ.

И – ІІІ

                         "    35 "    45     "

И - ІV

                         "    45 "    60     "


ДСТУ Б В.2.7-30-95 с.6

4.2.3 Вміст зерен пластинчастої (лещадної) та голчастої форм

До зерен пластинчастої та голчастої форм відносять зерна, товщина або ширина яких менше за довжину у три і більше разів. За формою зерен щебінь поділяють на 3 групи, що мають відповідати вимогам, які наведені у таблиці 6.

Таблиця 6

У відсотках

Форма зерен

Вміст зерен пластинчатої (лещадної) та голчастої форм за масою

Кубоподібна

До  15  включ.

Поліпшена

Понад  15 до 25 включ.

Звичайна

                                                 "       25  "  35     "

Примітка 1. За узгодженням сторін допускається випуск щебеню, який вміщує до 65% зерен пластинчастої (лещадної) та голчастої форм.

Примітка 2. В щебені з природного каменю марок 300 і нижче, а також в щебені з гравію чарки Др 24 вміст зерен пластинчастої (лещадної) і голчастої форм не нормується.

 


4.2.4 Вміст подрібнених зерен у щебені із гравію

Подрібненими вважають зерна, поверхня яких сколота більше ніж на 50 %. Щебінь повинен вміщувати подрібнені зерна у кількості не менше 80 % за масою.

4.2.5 Морозостійкість

Морозостійкість щебеню та щебеню із гравію характеризується кількістю циклів заморожування та відтавання, при яких втрати щебеню за масою не перевищують значень, що наведені у таблиці 7.

Таблиця 7

Випробування

 

 

Mapка щебеню за морозостійкістю

 

 

F15

 

F25

 

F50

 

F100

 

F150

 

F200

 

F300

 

Безпосереднім заморожуванням, кількість циклів

 

 

15

 

25

 

 

50

 

 

100

 

 

150

 

 

200

 

 

300

 

Втрати у масі після випробування, у відсотках не більше

 

 

10

 

 

10

 

 

5

 

 

5

 

 

5

 

 

5

 

 

5

 

Насиченням у розчині сірчанокислого натрію, кількість циклів

 

 

3

 

 

5

 

 

10

 

 

10

 

 

10

 

 

15

 

 

15

 

Втрати у масі після випробування, у відсотках не більше

 

 

10

 

 

10

 

 

10

 

 

5

 

 

5

 

 

3

 

 

2

 

 

Дозволяється оцінювати морозостійкість щебеню та щебеню із гравію за кількістю циклів насичення у розчині сірчанокислого натрію і висушування. При негативних результатах   цього випробування кінцеву оцінку дають на основі випробування безпосереднім заморожуванням і відтаванням.

За морозостійкістю щебінь поділяють на такі марки: F 15, F25, F 50, F 100, F 150, F 200, F 300. Марка щебеню відповідає кількості циклів заморожування та відтавання, які витримані щебенем та щебенем із гравію при випробуванні.


ДСТУ Б В.2.7-30-95 с.7

4.2.6 Вміст пиловидних і глинистих частинок, у тому числі і глини в грудках

До пиловидних і глинистих частинок відносять частинки розміром менше 0.05 мм, що визначаються за методом відмучування. Крім того, виділяють грудки глини, крупність частинок яких від 1,25 мм до найбільшого розміру зерен щебеню даної фракції або суміші фракцій. У залежності від виду, найменшого номінального розміру та марки щебеню (або суміші двох-трьох фракцій щебеню) вміст у ньому пиловидних і глинистих частинок не повинен перевищувати значень, що наведені в таблиці 8.

Таблиця 8

У відсотках

Найменший

 

Вміст пиловидних і глинистих частинок за масою, не більше

 

номінальний розмір

 

Щебінь із магматичних і

 

Щебінь із осадових порід марок

 

зерен, мм

 

метаморфічних порід

 

від 600 до 1200

 

від 200 до 400

 

До 15

 

2,0

 

3,0

 

5,0

 

Від 20 до 40

 

1,0

 

1,5

 

3,0

 

Більше 70

 

0,5

 

1,0

 

2.0

 

Для всіх видів і марок щебеню за міцністю вміст глини у грудках в загальній кількості пиловидних і глинистих частинок не повинен перевищувати 0,25 % за масою.

4.2.7 Марка за пластичністю щебеню та щебеню із гравію, яка визначається на частинках крупністю менше 0,16 мм, повинна відповідати вимогам таблиці 9.

Таблиця 9

Марка щебеню, щебеню із гравію, гравію та сумішей за пластичністю

 

Число пластичності частинок крупністю

менше 0,16 мм

 

 

Пл 1

До 1 включ.

 

 

Пл 2

 

Понад 1 до 5 включ.

Пл 3

                         "    5   "  7    "

 

 

Марка за пластичністю щебеню і щебеню із гравію визначається тільки для щебеню із вивержених і метаморфічних порід марки 600, із осадових гірських порід марок 400 і 200. для щебеню із гравію марок Др 16 і Др 24.

Щебінь і щебінь із гравію більш високих марок за міцністю відноситься до марки за пластичністю Пл 1.

4.2.8 Марка за водостійкістю щебеню і щебеню із гравію повинна відповідати вимогам таблиці 10.

Таблиця 10

У відсотках

Марка

за водостійкістю

 

Втрати при випробуванні за масою

 

 

 

В І

 

До 1 включ.

 

 

 

В ІІ

 

Від 1 до 3 включ.

 

 


ДСТУ Б В 2.7-30-95 с.8

Водостійкість визначається тільки для щебеню із вивержених і метаморфічних порід марки 600, осадових - марок 400 і 200, щебеню із гравію - марок Др 16 і Др 24.

4.2.9 Щебінь із порід, що попутно видобувають, і відходів гірничо-збагачувальних та металургійних підприємств повинен мати структуру, що стійка проти розпаду (таблиця 11).

Таблиця 11

 

 

 

 

У відсотках

 

 

Марка щебеню за міцнстю

Втрати при розпаді за масою, не більше

1000 і вище

3

 

800, 600

5

 

Менше 600

7

 

 

4.2.10 Як розклинювальний матеріал на дорогах III-V категорій може бути використаний матеріал із маломіцних вапняків півдня України, що відповідає вимогам РСТ УССР 5028.

4.3 Вимоги до готових щебенево-піщаних, гравійно-піщаних і щебенево-гравійно-піщаних сумішей для основ та покриттів

4.3.1 Зерновий склад сумішей повинен відповідати вимогам таблиці 12.

4.3.2 Марка за пластичністю готових сумішей, що визначається на частинках крупністю менше 0,16 мм, які входять до складу сумішей, повинна відповідати вимогам таблиці 9.

4.3.3 Вміст пиловидних і глинистих частинок (розміром менше 0,05 мм) в сумішах не повинен перевищувати значень, наведених у таблиці 12.

4.3.4 Щебінь, що входить до складу готових сумішей, за міцністю, морозостійкістю, водостійкістю, стійкістю проти розпаду, формою зерен, вмістом пиловидних і глинистих частинок повинен відповідати 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.8, 4.2.9.

4.3.5 Щебінь із гравію, який входить до складу готових сумішей, за міцністю, морозостійкістю, водостійкістю повинен відповідати вимогам ГОСТ 10260.

4.3.6 Гравій, який входить до складу готових сумішей, за міцністю, водостійкістю, морозостійкістю повинен відповідати вимогам ГОСТ 8268.

4.3.7 Для влаштування шарів дорожнього одягу на дорогах III-V категорій можуть бути використані маломіцні вапняки, суміші маломіцних вапняків щільного зернового складу з фракціонованим або рядовим щебенем, щебенем із гравію або гравієм. При цьому матеріал із маломіцних вапняків повинен відповідати вимогам РСТ УССР 5028. Крім того. для влаштування шарів дорожнього одягу можуть бути використані матеріали із гранітної жорстви, що відповідають вимогам ТУ У 34 50774.152-94.

4.4 Вимоги до сумішей для додаткових шарів основ

4.4.1 Коефіцієнт фільтрації готових сумішей і піску повинен бути не менше 1 м за добу для дренуючих шарів основ автомобільних доріг, 0,2 м за добу - для морозозахисних шарів.

4.4.2 Для морозозахисних шарів повинні застосовуватись суміші, що запобігають виникненню здимань. Відносна деформація морозного здимання сумішей повинна бути не більше ніж 0,04.

4.4.3 Вимоги до щебеню, щебеню із гравію та гравію, які входять до складу сумішей для додаткових шарів основ, за міцністю і морозостійкістю повинні відповідати 4.2.2 та 4.2.5, за водостійкістю - 4.2.8, за стійкістю проти розпаду - 4.2.9, вимоги до гравію повинні відповідати ГОСТ 8268 та 4.2.8 .


ДСТУ Б В. 2.7-30-95 с.9

 

4.5 Питома сумарна активність природних радіонуклідів у щебені та щебені із гравію для влаштування покриттів та основ за способом заклинювання та у готових сумішах, а також у сумішах для додаткових шарів основ повинна відповідати вимогам РБН 356-91.

Таблиця 12


У відсотках

Номер  суміші

 

Найбільший номінальний

 

Повний залишок на ситі з розміром отворів, мм,  за масою

 

 

 

розмір зерна, мм

 

120

 

70

 

40

 

20

 

10

 

5

 

2,5

 

0,63

 

0,16

 

0,05

 

 

Суміші для покриттів

 

 

 

 

С1

 

40

 

-

 

-

 

0-15

 

20-40

 

35-60

 

45-70

 

55-80

 

65-90

 

75-92

 

80-93

 

 

С2

 

20

 

-

 

-

 

-

 

0-20

 

10-35

 

25-50

 

35-60

 

55-80

 

65-90

 

80-92

 

 

С3

 

10

 

-

 

-

 

-

 

-

 

0-20

 

20-35

 

35-60

 

60-85

 

75-90

 

80-92

 

 

Суміші для основ

 

 

 

 

 

 

С4

 

120

 

0-10

 

15-30

 

25-50

 

40-65

 

50-75

 

65-85

 

70-90

 

80-95

 

90-100

 

95-100

 

 

С5

 

70

 

-

 

0-10

 

20-40

 

40-65

 

55-80

 

65-85

 

75-90

 

80-95

 

90-100

 

95-100

 

 

С6

 

70

 

-

 

0-10

 

15-30

 

25-50

 

40-65

 

50-75

 

60-85

 

75-95

 

90-100

 

95-100

 

 

С7

 

40

 

-

 

-

 

0-15

 

20-40

 

40-65

 

55-80

 

65-90

 

85-95

 

95-100

 

95-100

 

 

С8

 

40

 

-

 

-

 

0-15

 

15-30

 

30-55

 

40-70

 

55-80

 

75-90

 

85-95

 

95-100

 

 

С9

 

20

 

-

 

-

 

-

 

0-20

 

25-40

 

40-65

 

55-80

 

75-95

 

90-100

 

95-100

 

 

С10

 

20

 

-

 

-

 

-

 

0-20

 

15-30

 

30-55

 

40-70

 

65-90

 

85-95

 

95-100

 

 

Суміші для розклинювання

 

С11

10

-

-

-

-

0-20

30-70

50-85

75-95

90-100

95-100

 

С12

5

-

-

-

-

-

0-20

30-70

70-95

90-100

95-100

 

Суміші для вирівнювання поверхні основ

 

С13

10

-

-

-

-

0-20

20-40

40-65

70-85

85-95

95-100

 

С14

10

-

-

-

-

0-20

15-30

30-55

60-80

80-90

95-100

 

Примітка 1. Допускається приготування готової суміші з двох або більше різновидів матеріалів різного походження: осадових, вивержених і метаморфічних.

Примітка 2. Суміші С4-С10 допускається використовувати також для будівництва додаткових шарів основ.

Примітка 3. Суміші С1-С3 з гравію повинні вміщувати не меньше 50% подрібнених зерен від маси частинок розміром більше 5 мм, які входять до складу суміші. За узгодженням між виготовлювачем і споживачем допускається випуск піщано-гравійних сумішей без подрібнених зерен.

Примітка 4. Суміші С1-С3, які  мають марку за пластичністю Пл 1, можуть використовуватися для влаштування основ при належному техніко-економічному обгрунтуванні.     

 

 

-

 

-

 

0-20

 

15-30

 

30-55

 

40-70

 

65-90

 

85-95

 

95-100

 

 

4.6 За вимогою споживача підприємство (кар'єр)-виготовлювач повідомляє петрографічну характеристику і дані про фізико-механічні властивості вихідної гірської породи, які виявлені при геологічному розвідуванні.


ДСТУ Б В. 2.7-30-95 с.10

5 Вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища

5.1 Сумарна питома активність природних радіонуклідів у будівельних матеріалах, що використовуються для усіх видів будівництва без обмежень (1 клас), не повинна перевищувати 370 Бк×кг -1 згідно з РБН 356-91.

Будівельні матеріали, в яких сумарна питома активність природних радіонуклідів вище   370 Бк×кг-1, але   нижче   або   дорівнює   740 Бк×кг-1 (II клас), можуть використовуватись для дорожнього будівництва в межах території населених пунктів.

Будівельні матеріали, в яких сумарна питома активність природних радіонуклідів перевищує 740 Бк×кг-1, але нижче або дорівнює 1350 Бк×кг-1 (III клас), можуть використовуватись в дорожньому будівництві за межами населених пунктів - для основ доріг.

5.2 Щебінь, гравій та готові суміші за ступенем дії на організм людини відносяться до малонебезпечних речовин (4 клас небезпечності згідно з ГОСТ 12.1.007).

5.3 При розробці родовищ і використанні щебеню та готових сумішей головним джерелом негативного впливу на людський організм є кам'яний пил, що містить в собі діоксид кремнію, який згубно діє на органи дихання. Гранична допустима концентрація кам'яного пилу (незалежно від вмісту діоксиду кремнію) у повітрі робочої зони не повинна перевищувати 6 мг/м3 (ГОСТ 12.1.005).

6 Правила приймання

6.1 Поставку та приймання матеріалу здійснюють партіями, що складаються з щебеню (суміші фракцій) або готової суміші, які обумовлені у договорі на поставку. Кількість матеріалу, що одночасно відвантажується одному споживачеві в одному залізничному ешелоні (вагоні) або в одному судні, вважають партією.

При відвантаженні автомобільним транспортом партією вважають кількість матеріалу, що відвантажена одному споживачеві протягом доби.

6.2 Кількість матеріалу, що поставляється, визначають за об'ємом або за масою. Обмір матеріалу роблять у вагонах, суднах, автомобілях. Матеріал, який відвантажується у вагони чи автомобілі, зважують на залізничних або автомобільних вагах. Масу матеріалів, що відвантажують у судно, визначають за осадкою судна.

Перерахунок кількості матеріалу з вагових одиниць в об'ємні виконують за значеннями насипної густини матеріалу, яка визначається у стані природної вологості.

При визначенні об'єму матеріалу в місці доставки об'єм матеріалу, який одержали шляхом обміру у вагоні чи автомобілі, треба помножити на коефіцієнт ущільнення матеріалу при його транспортуванні, який встановлюють за узгодженням сторін залежно від способу навантаження, дальності перевезення та зернового складу. Коефіцієнт ущільнення матеріалу повинен бути не більше 1,10.

6.3 Приймання продукції підприємством-виготовлювачем

Продукція, яка випускається, повинна прийматися відділом технічного контролю підприємства-виготовлювача.

6.4 Для   перевірки відповідності якості матеріалу вимогам даного стандарту проводять приймальний контроль.

Приймальний контроль на підприємстві-виготовлювачі виконують шляхом випробування змінних проб, які відбирають з потоку матеріалу на стрічкових конвеєрах згідно з ГОСТ 8269. Випробування включає визначення зернового складу та вміст пиловидних та глинистих частинок, у тому числі глини в грудках. Контроль якості


ДСТУ Б В. 2.7-30-95 с.11

матеріалу за цими показниками виконують щодня. При цьому відбирають і випробовують одну змінну пробу матеріалу з кожної технологічної лінії.

6.5 Періодичний контроль якості включає визначення вмісту у щебені зерен пластинчастої та голчастої форм, міцності, насипної густини, морозостійкості, коефіцієнта фільтрації, водостійкості, пластичності, стійкості структури.

Визначення вмісту зерен пластинчастої та голчастої форм роблять один раз у десять днів; міцності, насипної густини, коефіцієнта фільтрації, водостійкості, пластичності. стійкості структури - один раз на квартал; питомої активності природних радіонуклідів і морозостійкості - один раз на рік.

Визначення міцності, морозостійкості, а також питомої активності природних радіонуклідів виконують і у кожному випадку зміни властивостей породи, яка розроблюється.

6.6 Підприємство-виготовлювач зобов'язане супроводжувати кожну партію матеріалу документом про якість установленої форми, в якому зазначають :

- найменування підприємства (кар'єра)-виготовлювача і його адресу;

- номер і дату видачі документа:

- найменування та адресу споживача;

- номер партії і кількість матеріалу;

- найменування матеріалу;

- зерновий склад матеріалу (крім сумішей для додаткових шарів основ):

- вміст зерен пластинчастої та голчастої форм (тільки у щебені та щебені із гравію

- марку за міцністю щебеню, щебеню із гравію та гравію;

- марку за морозостійкістю щебеню, щебеню із гравію та гравію;

- марку за водостійкістю щебеню, щебеню із гравію та гравію;

- марку за пластичністю (крім сумішей для додаткових шарів основ);

- вміст подрібнених зерен у щебені із гравію;

- насипну густину;

- коефіцієнт фільтрації (тільки для сумішей додаткових шарів основ);

- сумарну питому активність природних радіонуклідів;

- номер даного стандарту.

Крім того, за вимогою споживача у документі вказуються петрографічні характеристики гірських порід, з яких виробляється матеріал. Показники якості вносять у зазначений документ відповідно до 6.4 і 6.5 за результатами випробувань:

-  при відвантаженні матеріалу зі складу - за середніми даними випробування проб;

- при відвантаженні матеріалу без завозу на склад - за середніми даними випробування змінних проб, що відібрані на стрічкових конвеєрах, які подають щебінь за останні дві доби перед їх відвантаженням.

6.7 Приймання продукції споживачем

Споживач при контрольній перевірці відповідності матеріалу вимогам даного стандарту повинен використовувати наведений у 6.8-6.9 порядок відбору проб.

6.8 Кількість точкових проб , що відбираються для контрольної перевірки якості матеріалу в кожній партії, повинна бути не менше:

Обсяг партії, м3                   Кількість точкових проб

- до 350 вкл.                                            10

- понад 350 до 700 вкл.                          15

- понад 700                                              20

З точкових проб утворюють середню пробу, яка характеризує партію, що контролюється. Усереднення, скорочення та підготовку проби до випробувань виконують


ДСТУ Б В. 2.7-30-95 с.12

згідно з ГОСТ 8269.

6.9 При перевезенні матеріалу залізничним транспортом точкові проби відбирають при розвантажуванні вагонів з потоку матеріалу на стрічкових конвеєрах, що використовуються для транспортування його на склад споживача. При розвантажуванні кожного вагону відбирають через рівні інтервали часу п'ять точкових проб.

Кількість вагонів, які контролюються, приймають таким чином, щоб одержати необхідну кількість точкових проб за 6.8. Вагони вибирають за вказівкою споживача. Якщо партія складається з одного вагону, під час його розвантажування відбирають п'ять точкових проб, з яких утворюють середню пробу.

Якщо безперервний транспорт під час розвантажування вагонів не використовують. точкові проби відбирають безпосередньо з вагонів. Для цього поверхню матеріалу у вагоні вирівнюють і у точках відбору проб виривають ямки завглибшки (0,2-0,4) м. Точки відбору приймають у центрі і в чотирьох кутках вагону, при цьому відстань від бортів вагону до точок відбору повинна бути не менше 0,5 м. З ямок проби матеріалу відбирають совком. який переміщують знизу вгору вздовж стінки ямки.

6.10 При перевезенні матеріалу водним транспортом точкові проби відбирають при розвантаженні суден. Якщо під час розвантажування використовується безперервний транспорт, точкові проби відбирають через рівні інтервали часу з потоку матеріалу на стрічкових конвеєрах. При використанні грейферних кранів точкові проби відбирають совком через рівні інтервали часу по мірі розвантажування з новоутвореної поверхні матеріалу без утворення ямок.

6.11 При перевезенні матеріалу автомобільним транспортом точкові проби відбирають при розвантажуванні автомобілів.

При використанні під час розвантажування матеріалу безперервного транспорту точкові проби відбирають з потоку матеріалу на стрічкових конвеєрах. При розвантажуванні кожного автомобіля, який контролюється, відбирають одну точкову пробу. Кількість таких автомобілів приймають з урахуванням вимог 6.10. Автомобілі вибирають за вказівкою споживача.

Якщо партія менше ніж десять автомобілів, необхідно розвантажувати їх окремо і брати середню пробу після розвантажування автотранспорту. Якщо безперервний транспорт під час розвантажування автомобілів не використовується, точкові проби відбирають безпосередньо з автомобілів.

7 Методи контролю

7.1 Випробування щебеню, щебеню із гравію, гравію і щебеневих компонентів готових сумішей проводять згідно з ГОСТ 8269.

7.2 Визначення зернового складу готової суміші проводять згідно з ГОСТ 8269 шляхом розсіву на ситах висушеної до постійної маси проби, включаючи у стандартний набір сита з круглими отворами діаметром 2,5 мм і з сітками № 063 і № 016.

7.3 Стійкість структури проти розпаду щебеню з гірських порід, що попутно видобуваються, і відходів гірничорудних та металургійних підприємств визначають згідно з ГОСТ 3344.

7.4 Число пластичності зерен крупністю менших за 0,16 мм визначають згідно з додатком А.

7.5 Визначення водостійкості виконують згідно з додатком Б.

7.6 Коефіцієнт фільтрації піщаних сумішей визначають згідно з ГОСТ 25584 на піску, що максимально ущільнений згідно з ГОСТ 22733. Коефіцієнт фільтрації сумішей, які вміщують частинки більші ніж 5 мм, визначають відповідно до додатка В.


ДСТУ Б В.2.7-30-95 с.13

8 Транспортування і зберігання

Щебінь, щебінь із гравію і пісок, готові суміші транспортують у відкритих залізничних вагонах і суднах, а також у автомобілях за затвердженими в установленому порядку правилами перевезення вантажів відповідним видом транспорту і зберігають в умовах, які запобігають змішуванню та забрудненню окремо за фракціями: щебінь, гравій. пісок, готові суміші - за номерами.

При перевезенні залізничним транспортом необхідно забезпечити виконання технічних вимог щодо навантаження.

При транспортуванні готових сумішей на об'єкт будівництва проміжні вантажно-розвантажувальні операції проводити заборонено.

 

9 Гарантії виробника

 

Підприємство-виробник повинно гарантувати відповідність щебеневого матеріалу вимогам цього стандарту.


ДСТУ Б В.2.7-30-95 с.14

Додаток А

(обов'язковий)

Визначення пластичності

A.1 Пластичність характеризується числом пластичності,  що визначається як різниця між показниками межі текучості та межі розкочування.

Число пластичності встановлюють на зернах розміром менше ніж 0,16 мм. які одержують шляхом випробування щебеню, щебеню із гравію і гравію на дробильність, стирання або спеціально відсіяних із сумішей. Розсів сумішей слід робити з двома запобіжними ситами з розмірами отворів 5 мм і 2,5 мм.

А.2 Відбір проб, визначення межі текучості і межі розкочування проводять згідно з ГОСТ 5180 на зернах розміром менше за 0,16 мм.

Марку за пластичністю встановлюють за 4.2.7 цього стандарту.


ДСТУ Б В.2.7-30-95 с.15

Додаток Б

(обов'язковий)

Визначення водостійкості

Б.1 Водостійкість матеріалу визначають на зернах розміром більше 5 мм.

Б.2 Апаратура

Настільні гирьові або циферблатні ваги за ГОСТ 24104.

Сушильна шафа.

Посудина для насичення водою.

Б.3 Підготовка до випробувань

Відбирають по дві наважки з матеріалу, що випробовують, відповідно до таблиці

Б1.

Таблиця Б1

В грамах

Найбільший номінальний розмір зерен матеріалу, мм

 

Маса, не менше

 

70, 120, 150

 

5000

 

40

 

2000

 

20

 

1000

 

10

 

500

 

 

Зерна матеріалу промивають і висушують до постійної маси.

Б.4 Проведення випробування

Кожну наважку (m1) зважують і вміщують у посудину з водою, температура якої (20± 2) °С. Рівень води у посудині має бути на 2 см вище за поверхню зерен.

Наважки витримують у воді 48 годин, після чого зерна промивають на ситі з розмірами отворів 5 мм, висушують до постійної маси і зважують (m2).

Б.5 Оброблення результатів

Водостійкість матеріалів (mв) у відсотках за масою обчислюють за формулою

 

mв = (m1-m2) /m1 ´ 100.

 

Б.6 Марку за водостійкістю встановлюють за 4.2.8 цього стандарту.


ДСТУ Б В.2.7-30-95 с.16

Додаток В

(обов'язковий)

Визначення коефіцієнта фільтрації

В.1 Коефіцієнт фільтрації готової суміші визначають у такому порядку.

З проби готової суміші за встановленим ГОСТ 8269 порядком відсівають піщану фракцію, розмір частинок якої менший за 5 мм, і визначають вміст піску у готовій суміші у відсотках за масою (Мп).

8.2 Якщо вміст піску у готовій суміші не перевищує 10 % за масою, то готова суміш явно придатна для застосування у додаткових шарах.

8.3 Якщо у готовій суміші вміст піску перевищує 10 % за масою, визначають зерновий склад піску згідно з ГОСТ 8735. Результати ситового аналізу піску зображують графічно у вигляді кривої просіювання, що зображена у напівлогарифмічному масштабі.

8.4 Ефективний розмір частинок піску (Деф) визначають графічно згідно з кривою просіювання як такий розмір отворів сита, якому відповідає повний залишок, що дорівнює 90 %.

8.5 Ефективний розмір частинок готової суміші (Дес) визначають графічно згідно з кривою просіювання як такий розмір отворів сита, якому відповідає повний залишок, що дорівнює 100×(Мп-10)/Мп відсоткам.

8.6 Визначають коефіцієнт фільтрації піску, який входить у готову суміш, згідно з ГОСТ 25584.

8.7 Коефіцієнт фільтрації готової суміші обчислюють за формулою

Ксп/(Десеф2),

де   Кс - коефіцієнт фільтрації готової суміші, м за добу;

    Кп - коефіцієнт фільтрації піску, який входить до складу готової суміші, м за добу.


ДСТУ Б В.2.7-32-95 с.17

Ключові слова:

матеріали нерудні, щебеневі і гравійні основи та покриття автомобільних доріг, щебінь, гравій, пісок, готові суміші, зерновий склад, радіаційно-гігієнічна оцінка.


ДСТУ Б В.2.7-30-95

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ

 

 

Строительные материалы

МАТЕРИАЛЫ НЕРУДНЫЕ ДЛЯ ЩЕБЕНОЧНЫХ И ГРАВИЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Технические условия

Издание официальное

Государственный комитет Украины по делам градостроительства

и архитектуры

Киев-1996


ДСТУ Б В.2.7-30-95

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН

Государственным дорожным научно-исследовательским институтом (ГосдорНИИ)

Украинской государственной корпорации "Укравтодор"

(И.З.Духовный, к.т.н.; А.Е.Стефанович, к.т.н.; В.М.Нагайчук, к.т.н.; И.Л.Савенко,

В.М.Катукова, В.В.Рудый)

2 ВНЕСЕН

Украинской государственной корпорацией "Укравтодор"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

Приказом Госкомградостроительства Украины от 14.09.95 N188

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

С введением в действие данного стандарта на территории Украины прекращает действие ГОСТ 25607-83 "Материалы нерудные для щебеночных и гравийных оснований и покрытий автомобильных дорог. Технические условия"

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен в качестве официального издания без разрешения Госкомградостроительства Украины


ДСТУ Б В.2.7-30-95

 

Содержание

С.

1 Область применения                                                                                                             1

2 Нормативные ссылки                                                                                                            2

3 Определения                                                                                                                          3

4 Технические требования                                                                                                       3

5 Требования безопасности и охраны окружающей среды                                                 10

6 Правила приемки                                                                                                                  10

7 Методы контроля                                                                                                                  12

8 Транспортирование и хранение                                                                                          13

9 Гарантии производителя                                                                                                      13

10 Приложение А                                                                                                                     14

11 Приложение Б                                                                                                                      15

12 Приложение В                                                                                                                      16

        


ДСТУ Б В.2.7-30-95 с.1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ

 

 

Будівельні матеріали

Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриттів автомобільних доріг. Технічні умови

Строительные материалы

Материалы нерудные для щебеночных и гравийных оснований и покрытий автомобильных дорог. Технические условия

Buildings materials

Rock products for crushed stone and gravel bases and surfacings of automobile roads Specifications

Дата введения 1996 -01-01

 

1 Область применения

Стандарт распространяется на каменные материалы из скальных горных пород, в том числе таких, которые образуются попутно на камнеперерабатывающих. горно-обогатительных, горно-перерабатывающих, горно-добывающих и металлургических предприятиях (щебень, гравий, песок и смеси из них), предназначенные для покрытий щебеночных и гравийных оснований и дополнительных слоев дорожных одежд, устраиваемых по способу заклинки или из готовых смесей без применения вяжущих материалов.

Применение   материалов,   изготовляемых   по   данному   стандарту, регламентируется требованиями строительных норм и правил на проектирование и строительство автомобильных   дорог, в том числе городских дорог, дорог промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Требования разделов 4...8 и приложений А, Б, В, приведенных в этом стандарте, являются обязательными, а требования разделов 1...3,9 - рекомендуемыми.

 

Издание официальное


 

ДСТУ Б В.2.7-30-95 с.2

2 Нормативные ссылки

 

В этом стандарте использованы ссылки на следующие документы:


 

ДСТУ Б.В.2.7-32-95

 

 

ГОСТ 12.1.005-76

 

 

ГОСТ 12.1.007-76

 

ГОСТ 3344-83

 

 

ГОСТ 5180-84

 

 

ГОСТ 8267-82

 

 

ГОСТ 8268-82

 

ГОСТ 8269-87

 

 

ГОСТ 8735-87

 

ГОСТ 10260-82

 

 

ГОСТ 22733-77

 

 

ГОСТ 24104-88

 

 

ГОСТ 25584-90

 

 

РБН 356-91

 

 

РСТ УССР 5028-90

 

 

ТУ У 34 50774.152-94

 

 

ТУ 16 681 032-84


 

Песок плотный природный для строительных материалов, изделий, конструкций и работ. Технические условия

 

Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования

 

Вредные вещества. Классификация и общие требования

безопасности

Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства.

Технические условия

 

Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

 

Щебень из природного камня для строительных работ.

Технические условия

 

Гравий для строительных работ. Технические условия

 

Щебень из природного камня, гравий и щебень из гравия для строительных работ. Методы испытаний

 

Песок для строительных работ. Методы испытаний

 

Щебень из гравия для строительных работ. Технические условия

 

Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности

 

Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия

 

Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации

 

Положения про радіаційний контроль на об’єктах будівництва та підприємствах будіндустрії та будматеріалов

 

Материалы из малопрочных известняков юга Украины для дорожных работ. Технические условия

 

Материал із гранітної жорстви Українського кристалічного масиву для дорожніх робіт. Технічні умови

 

Электрошкаф сушильный   


ДСТУ Б В.2.7-30-95 с.3

3 Определения

В этом стандарте приведены следующие определения:

3.1 Щебень - продукт искусственного или естественного дробления горных пород или шлака с размером частиц от 5 до 150 мм.

3.2 Щебеночно-песчаная смесь (дальше - готовая смесь) - материал в виде природно или искусственно составленной смеси щебня с песком с содержанием частиц щебня от 20 до 90 %.

3.3 Гравийно-песчаная смесь (дальше - готовая смесь) - материал в виде природно или искусственно составленной смеси гравия с песком с содержанием гравийных частиц от 20 до 90%.

4 Технические требования

 

4.1 Щебень и готовые смеси для строительства покрытий и оснований дорожной одежды, а также песчаные и другие готовые смеси для дополнительных слоев должны соответствовать условиям этого стандарта.

4.1.1 Готовые смеси для строительства покрытий и оснований следует оценивать по следующим показателям качества:

- зерновой состав;

- насыпная плотность;

- пластичность;

- радиационно-гигиеническая оценка.

Щебень, щебень из гравия и гравий, входящие в состав готовых смесей, следует оценивать по следующим показателям качества:

- прочность при сжатии в цилиндре и истираемость з полочном барабане:

- морозостойкость;

- водостойкость;

- содержание дробленых зерен в щебне из гравия;

- стойкость структуры против распада (только для щебня из попутно добываемых пород и отходов горно-обогатительных и металлургических предприятий).

4.1.2 Щебень и щебень из гравия для устройства покрытий и оснований. устраиваемых по способу заклинки, необходимо оценивать по показателям качества, приведенным в 4.1.1. Кроме того, следует включить такие показатели:

- форму зерен;

- содержание пылевидных и глинистых частиц, в том числе глины в комках.

4.1.3 Смеси для дополнительных слоев оснований следует оценивать по показателям качества, приведенным в 4.1.1 (за исключением зернового состава), а также дополнительно по величине коэффициента фильтрации.

Щебень, щебень из гравия и гравий, входящие в состав смесей для дополнительных слоев, следует оценивать по показателям качества, приведенным в 4.1.1 и 4.1.2.

4.1.4 Песок, входящий в состав готовых смесей, должен отвечать требованиям ДСТУ Б В.2.7-32-95.

4.2 Требования к щебню, щебню из гравия для строительства оснований и покрытий по способу заклинки

4.2.1 Зерновой состав щебня

Зерновой состав щебня и щебня из гравия характеризуется:

- наибольшим (D) и наименьшим (d) номинальными размерами зерен фракций или смесей фракций, мм;


ДСТУ Б В.2.7-30-95 с.4

- величиной полных остатков на контрольных ситах. Щебень поставляют в виде основных фракций, характеризуемых соответствующим наименьшим и наибольшим номинальными размерами зерен:

- от 5(3)  до 10 мм вкл.

-  -"- 10  -"-  20 мм -"-

-  -"- 20  -"-  40 мм -"-

-  -"- 40  -"-  70 мм -"-

-  -"- 70  -"- 120мм -"-

-  -"-120 -"- 150мм -"-

Щебень фракций размером от 70 до 120 мм и от 120 до 150 мм разрешается выпускать и поставлять по согласованию сторон.

По согласованию сторон разрешается также выпускать и поставлять щебень в виде смеси фракций размером от 20 до 70 мм, от 40 до 120 мм, от 40 до 150 мм и от 70 до 150 мм.

Значение полных остатков на контрольных ситах должно отвечать требованиям таблицы 1.

Таблица 1

В процентах

Диаметр отверстий контрольных сит, мм

 

d

 

0,5(D+d)

 

D

 

1,25D

 

Полные остатки на ситах

 

От 90 до 100

 

От 30 до 80

 

До 10

 

До 0,5

 

В щебне фракций от 5(3) до 10 мм, от 10 до 20 мм, от 20 до 40 мм и смеси фракций от 5(3) до 20 мм, от 5(3) до 40 мм, от 10 до 40 мм и от 20 до 70 мм допускается содержание зерен размером больше D и меньше d до 20 % по массе щебня. Содержание в щебне зерен размером меньше 0,5d не должно быть больше 10 % по массе.

Щебень, поставляемый в виде смеси фракций с размером зерен от 5(3) до 20 мм, от 5(10) до 40 мм и от 70 до 150 мм, должен иметь значения полных остатков на контрольных ситах 0,5(d+D) от 30 до 80 %; для смеси фракций с размером зерен от 20 до 70 мм, от 40 до 120 мм и от 40 до 150 мм значения полных остатков на контрольных ситах 0,5(d+D) от 30 до 70 %; для щебня фракций 70-120 мм и 120-150 мм - от 40 до 80 % по массе.

В щебне и гравии не должно содержаться зерен размером:

- свыше 1,25D - во фракциях и смесях фракций от 120 до 150 мм, от 70 до 150 мм, от 40 до 150 мм, от 70 до 120 мм, от 40 до 120 мм и от 40 до 70 мм;

- свыше 1,5 D - во фракциях и смесях фракций от 20 до 70 мм, от 20 до 40 мм и от 5(10) до 40 мм;

- свыше 2D - во фракциях от 10 до 20 мм, от 5(3) до 20 мм и от 5(3) до 10 мм.

Максимальный размер зерен песчаных смесей не должен превышать 10 мм (2D).

4.2.2 Прочность

Прочность щебня характеризуется маркой по дробимости, определяемой дроблением при сжатии (раздавливании) в цилиндре (таблицы 2,3,4). Кроме того, щебень характеризуется истиранием в полочном барабане (таблица 5).

Марка щебня для устройства слоев дорожной одежды по способу заклинки должна быть не ниже 600 для осадочных пород, а щебня из изверженных и метаморфических горных пород - не ниже 800.

При определении марки щебня испытание сжатием (раздавливанием) в цилиндре допускается производить как в сухом, так и в насыщенном водой состоянии.


ДСТУ Б В.2.7-30-95 с.5

Таблица 2 Марка щебня из осадочных и метаморфических пород

В процентах

Марка щебня по

 

Потеря по массе при испытании щебня

прочности

 

в сухом состоянии

 

в насыщенном водой состоянии

 

1200

 

До 11 вкл.

 

До 11 вкл.

 

1000

 

Свыше 11 до 13 вкл.

 

Свыше 11 до 13 вкл.

 

800

 

         "      13 "   15   "

 

                              "     13  "   15  "

 

600

 

         "      15  "  19   "

 

                              "     15  "   20  "

 

400

 

         "      19  "  24   "

 

                              "      20 "   28  "

 

300

 

         "      24  "  28   "

 

                              "      28 "   38  "

 

200

 

         "      28  "  35   "

 

                              "      38 "   54  "

 

Таблица 3   Марка щебня из магматических пород

В процентах

Марка щебня по

 

Потеря по массе при испытании щебня

 

прочности

 

из интрузивных пород

из эффузивных пород

 

1400

 

До 12 вкл.

 

До 9 вкл.

 

1200

 

Свыше 12 до 16 вкл.

Свыше 9 до 11 вкл.

 

1000

 

                   "     16  "   20  "

                      "   11  "   13  "

800

 

                   "      20 "   25  "

                      "   13  "   15  "

600

 

                   "      25 "   34  "

                      "   15  "   20  "

 

Таблица 4

В процентах

Марка щебня из гравия по дробимости

 

Потеря по массе при испытании щебня

 

Др 8

 

До 10 вкл.

Др 12

 

Свыше10 до 14 вкл.

Др 1б

 

                                                "     14  "   18  "

Др 24

 

                                             "     18 "    26 "

Примечание. Указанным в таблице маркам щебня соответствуют такие значения интервалов прочности при сжатии пород, слагающих зерна щебня: Др 8–100 МПа, Др 12- от 80 до 100 МПа, Др 16 – от 60 до 80 МПа, Др 24 – от 40 до 60 МПа  

 

Марки щебня и щебня из гравия по истиранию, устанавливаемые в результате испытания его в полочном барабане, должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 5.

Таблица 5

В процентах

Марка щебня по истиранию

 

Потеря по массе при испытании щебня

 

И-1

До 25 вкл.

 

И-ІІ

Свыше 25 до 35 вкл.

 

И-ІІІ

                                          "      35  "   45  "

И-IV

                                       "      45  "  60  "

 

 


ДСТУ Б В.2.7-30-95 с.6

 

4.2.3 Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм.

К зернам пластинчатой и игловатой форм относятся такие зерна, толщина или ширина которых меньше длины в три и более раза. По форме зерен щебень подразделяют на 3 группы, которые должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 6.

Таблица 6


В процентах

Форма зерен

 

Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм,

по массе

Кубовидная

 

До 15 вкл.

Улучшенная

 

Свыше 15 до 25 вкл.

Обычная

                                                    "      25 "   35   "

Примечание 1. По согласованию сторон, допускается выпуск шебня, содержащего до 65% зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм.

Примечание 2. В щебне из естественного камня марок 300 и ниже, а также в щебне из гравия марки Др 24 содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм не нормируется.  

 

4.2.4 Содержание дробленых зерен в щебне из гравия Дроблеными считают зерна, поверхность которых сколота более чем на 50 %. Щебень должен содержать дробленые зерна в количестве не менее 80 % по массе.

4.2.5 Морозостойкость

Морозостойкость щебня и щебня из гравия характеризуется числом циклов замораживания и оттаивания, при которых потерн щебня по массе не превышают значений, приведенных в таблице 7.

Таблица 7

Испытание

 

Марка щебня по морозостойкости

 

 

 

 

F15

 

F25

 

F50

 

F100

 

F150

 

F200

 

F300

 

Непосредственным замораживанием, число циклов

 

 

15

 

 

25

 

 

50

 

 

100

 

 

150

 

 

200

 

 

300

 

Потери в массе после испытания, в процентах не более

 

 

10

 

 

10

 

 

5

 

 

5

 

 

5

 

 

5

 

 

5

 

Насыщением в растворе серно-кислого натрия, число циклов

 

 

3

 

 

5

 

 

10

 

 

10

 

 

10

 

 

15

 

 

15

 

Потери в массе после испытания, в процентах не более

 

 

10

 

 

10

 

 

10

 

 

5

 

 

5

 

 

3

 

 

2

 

Разрешается оценивать морозостойкость щебня и щебня из гравия по числу циклов насыщения в растворе сернокислого натрия и высушивания. При отрицательных результатах   этого испытания окончательную оценку дают на основе испытания непосредственным замораживанием и оттаиванием.

По морозостойкости щебень подразделяют наследующие марки: F 15, F 25, F 50, F 100, F 150, F 200, F 300. Марка щебня соответствует числу циклов замораживания и оттаивания, выдержанных щебнем и щебнем из гравия при испытании.


ДСТУ Б В.2.7-30-95 с.7

4.2.6 Содержание пылевидных и глинистых частиц, в том числе и глины в комках

К пылевидным и глинистым частицам относят частицы размером менее 0,05 мм, определяемые по методу отмучивания. Кроме того, выделяют комки глины с крупностью частиц от 1.25 мм до наибольшего размера зерен щебня данной фракции или смеси фракций. В зависимости от вида, наименьшего номинального размера и марки щебня (или смеси двух-трех фракций щебня) содержание в нем пылевидных и глинистых частиц не должно превышать значений, указанных в таблице 8.

Таблица 8

В процентах

Наименьший

 

Содержание пылевидных и глинистых частиц по массе, не более

 

номинальный размер

 

Щебень из магматических и

 

Щебень из осадочных пород марок

 

зерен, мм

 

метаморфических пород

 

от 600 до 1200

 

от 200 до 400

 

До 15

 

2,0

 

3,0

 

5,0

 

От 20 до 40

 

1,0

 

1,5

 

3,0

 

Более 70

 

0,5

 

1,0

 

2,0

 

 

Для всех видов и марок щебня по прочности содержание глины в комках в общем количестве пылевидных и глинистых частиц не должно превышать 0,25 % по массе.

4.2.7 Марка по пластичности щебня и щебня из гравия, определяемая на частицах крупностью менее 0,16 мм, должна соответствовать требованиям таблицы 9.

Таблица 9

Марка щебня, щебня из гравия, гравия и смесей по пластичности

Число пластичности частиц крупностью менее 0,16 мм

 

Пл 1

До 1 вкл.

 

Пл 2

Свыше 1 до 5 вкл.

 

Пл 3

                                   "      5  "  7   "

 

 

Марка по пластичности щебня и щебня из гравия определяется только для щебня из изверженных, метаморфических пород марки 600, из осадочных горных пород марок 400 и 200, для щебня из гравия марок Др 16 и Др 24.

Щебень и щебень из гравия более высоких марок по прочности относится к марке по пластичности Пл 1.

4.2.8 Марка по водостойкости щебня и щебня из гравия должна соответствовать требованиям таблицы 10.

Таблица 10

В процентах

Марка по водостойкости

 

Потери при испытании по массе

 

В І

 

До 1 вкл.

 

В ІІ

 

От 1 до 3 вкл.

 

 


ДСТУ Б В 2.7-30-95 с.8

Водостойкость определяется только для щебня из изверженных и метаморфических пород марки 600, осадочных - марок 400 и 200, щебня из гравия - марок Др 16 и Др 24.

4.2.9 Щебень из попутно добываемых пород и отходов горно-обогатительных и металлургических предприятий должен иметь структуру, устойчивую против распада (таблица 11).

Таблица 1

В процентах

Марка щебня по прочности

Потери при распаде по массе, не более

 

1000 и выше

3

 

800, 600

5

 

Менее 600

 

7

 

 

4.2.10 В качестве расклинивающего материала на дорогах III-V категорий может быть использован материал из малопрочных известняков юга Украины, соответствующий требованиям РСТ УССР 5028.

4.3 Требования к готовым щебеночно-песчаным, гравийно-песчаным и щебеночно-гравийно-песчаным смесям для оснований и покрытий

4.3.1 Зерновой состав смесей должен соответствовать требованиям таблицы 12.

4.3.2 Марка по пластичности готовых смесей, определяемая на частицах крупностью менее 0,16 мм, входящих в состав смесей, должна соответствовать требованиям таблицы 9.

4.3.3 Содержание пылевидных и глинистых частиц (размером менее 0,05 мм) в смесях не должно превышать значений, приведенных в таблице 12.

4.3.4 Щебень, входящий в состав готовых смесей, по прочности, морозостойкости, водостойкости, стойкости против распада, формой зерен, содержанием пылевидных и глинистых частиц должен соответствовать 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.8, 4.2.9.

4.3.5 Щебень из гравия, входящий в состав готовых смесей, по прочности, морозостойкости, водостойкости должен соответствовать требованиям ГОСТ 10260.

4.3.6 Гравий, входящий в состав готовых смесей, по прочности, водостойкости, морозостойкости должен соответствовать требованиям ГОСТ 8268.

4.3.7 Для устройства слоев дорожной одежды на дорогах III-V категорий можно использовать   малопрочные известняки, смеси малопрочных известняков плотного зернового состава с фракционированным или рядовым щебнем, щебнем из гравия или гравием. При этом материал из малопрочных известняков должен соответствовать требованиям РСТ УССР 5028. Кроме того, для устройства слоев дорожной одежды могут быть использованы материалы из гранитной дресвы, соответствующие требованиям ТУ У 34 50774.152-94.

4.4 Требования к смесям для дополнительных слоев оснований

4.4.1 Коэффициент фильтрации готовых смесей и песка  должен быть не менее 1 м в сутки для дренирующих слоев оснований автомобильных дорог, 0.2 м в сутки - для морозозащитных слоев.

4.4.2  Для морозозащитных слоев должны применяться непучинистые смеси. Относительная деформация морозного пучения смесей должна быть не более 0,04.

4.4.3 Требования к щебню, щебню из гравия и гравию, входящих в состав смесей для дополнительных слоев   оснований, по прочности и морозостойкости должны соответствовать 4.2.2 та 4.2.5, по водостойкости - 4.2.8, по стойкости против распада -4.2.9, требования к гравию должны соответствовать ГОСТ 8268 и 4.2.8 .


ДСТУ Б В. 2.7-30-95 с.9

4.5 Удельная суммарная активность природных радионуклидов в щебне и щебне из гравия для устройства покрытий и оснований по способу заклинки и в готовых смесях, а также в смесях для дополнительных слоев оснований должна соответствовать требованиям РСН 356-91.

Таблица 12

В процентах

Но­мер

 

Наибольший номинальный

 

Полный остаток на сите с размером отверстий, мм, по массе

смеси

 

размер зерна, мм

 

120

 

70

 

40

 

20

 

10

 

5

 

2,5

 

0,63

 

0,16

 

0,05

 

Смеси для покрытий

 

 

С1

 

40

 

-

 

-

 

0-15

 

20-40

 

35-60

 

45-70

 

55-80

 

65-90

 

75-92

 

80-93

 

С2

 

20

 

-

 

-

 

-

 

0-20

 

10-35

 

25-50

 

35-60

 

55-80

 

65-90

 

80-92

 

С3

 

10

 

-

 

-

 

-

 

-

 

0-20

 

20-35

 

35-60

 

60-85

 

75-90

 

80-92

 

Смеси для оснований

 

 

 

 

С4

 

120

 

0-10

 

15-30

 

25-50

 

40-65

 

50-75

 

65-85

 

70-90

 

80-95

 

90-100

 

95-100

 

С5

 

70

 

-

 

0-10

 

20-40

 

40-65

 

55-80

 

65-85

 

75-90

 

80-95

 

90-100

 

95-100

 

С6

 

70

 

-

 

0-10

 

15-30

 

25-50

 

40-65

 

50-75

 

60-85

 

75-95

 

90-100

 

95-100

 

С7

 

40

 

-

 

-

 

0-15

 

20-40

 

40-65

 

55-80

 

65-90

 

85-95

 

95-100

 

95-100

 

С8

 

40

 

-

 

-

 

0-15

 

15-30

 

30-55

 

40-70

 

55-80

 

75-90

 

85-95

 

95-100

 

С9

 

20

 

-

 

-

 

-

 

0-20

 

25-40

 

40-65

 

55-80

 

75-95

 

90-100

 

95-100

 

С10

 

20

 

-

 

-

 

-

 

0-20

 

15-30

 

30-55

 

40-70

 

65-90

 

85-95

 

95-100

 

Смеси для расклинки

 

 

 

С11

 

10

 

-

 

-

 

-

 

-

 

0-20

 

30-70

 

50-85

 

75-95

 

90-100

 

95-100

 

С12

 

5

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

0-20

 

30-70

 

70-95

 

90-100

 

95-100

 

Смеси для выравнивания поверхности оснований

й

 

 

 

С13

 

10

 

-

 

-

 

-

 

-

 

0-20

 

20-40

 

40-65

 

70-85

 

85-95

 

95-100

 

С14

 

10

 

-

 

-

 

-

 

-

 

0-20

 

15-30

 

30-55

 

60-80

 

80-90

 

95-100

 

Примечание 1. Разрешается приготовление готовой смеси из двух или более разновидностей материалов разного происхождения: осадочных, изверженных и метаморфических.

Примечание 2. Смеси С4-С10 допускается использовать также для строительства дополнительных слоев оснований.

Примечание 3. Смеси С1-С3 из гравия должны содержать не менее 50% дробленых зерен от массы частиц размером более 5 мм, входящих в состав смеси. По договоренности между изготовителем и потребителем разрешается выпуск песчано-гравийных смесей без дробленых зерен.

Примечание 4. Смеси С1-С3, имеющие марку по пластичности Пл 1, могут использоваться для устройства оснований при соответствующем технико-экономическом обосновании.    

4.6 По требованию потребителя предприятие (карьер)-изготовитель сообщает петрографическую характеристику и данные о физико-механических свойствах исходной и горной породы, полученные при геологической разведке.


ДСТУ Б В. 2.7-30-95 с.10

5 Требования безопасности и охраны окружающей среды

5.1 Суммарная удельная активность природных радионуклидов в строительных материалах, используемых для всех видов строительства без ограничений (1 класс), не должна превышать 370 Бк×кг -1 в соответствии с РСН 356-91.

Строительные материалы, в которых суммарная удельная активность природных радионуклидов выше 370 Бк×кг -1 , но ниже или равна 740 Бк×кг -1  (II класс), могут использоваться для дорожного строительства в пределах населенных пунктов.

Строительные материалы, в которых суммарная удельная активность природных радионуклидов выше 740 Бк×кг -1 , но ниже или равна 1350 Бк×кг -1 (III класс), могут использоваться для дорожного строительства за пределами населенных пунктов - для оснований дорог.

5.2 Щебень, гравий и готовые смеси по степени действия на организм человека относятся к малоопасным веществам (4 класс безопасности по ГОСТ 12.1.007).

5.3 При разработке месторождений и использовании щебня и готовых смесей главным источником отрицательного влияния на организм человека является каменная пыль, вмещающая диоксид кремния, который пагубно влияет на органы дыхания. Граничная допустимая концентрация каменной пыли (независимо от содержания диоксида кремния) в воздухе рабочей зоны не должна превышать 6 мг/м3 (ГОСТ 12.1.005).

6 Правила приемки

6.1 Поставку и приемку материала производят партиями, состоящими из щебня (смеси фракций) или готовой смеси, установленными в договоре на поставку. Количество материала, одновременно отгружаемого одному потребителю в одном железнодорожном составе (вагоне) или в одном судне, считают партией.

При отгрузке автомобильным транспортом партией считают количество материала, отгружаемого одному потребителю в течение суток.

6.2 Определение количества поставляемого материала производят по объему или по массе. Обмер материала производят в вагонах, судах, автомобилях. Материал, отгружаемый в вагоны или автомобили, взвешивают на железнодорожных или автомобильных весах. Массу материалов, отгружаемых в судах, определяют по осадке судна.

Пересчет количества материала из весовых единиц в объемные производят по значениям насыпной плотности материала, определяемой в состоянии естественной влажности.

При определении объема материала в месте доставки объем материала, полученный путем обмера его в вагоне или автомобиле, должен быть умножен на коэффициент уплотнения материала при его транспортировке, который устанавливают соглашением сторон в зависимости от способа погрузки, дальности перевозки и зернового состава. Коэффициент уплотнения материала должен быть не более 1,10.

6.3 Приемка продукции предприятием-изготовителем Выпускаемая продукция должна приниматься отделом технического контроля предприятия-изготовителя.

6.4 Для проверки соответствия качества материала требованиям данного стандарта производят приемочный контроль.

Приемочный контроль на предприятии-изготовителе выполняют путем испытания сменных проб, отбираемых из потока материала на ленточных конвейерах по ГОСТ 8269. Испытания включают определение зернового состава и содержание пылевидных и


ДСТУ Б В. 2.7-30-95 с.11

глинистых частиц, в том числе глины в комках. Контроль качества материала по этим показателям производят ежедневно. При этом отбирают и испытывают одну сменную пробу материала каждой технологической линии.

6.5 Периодический контроль качества включает определение содержания в щебне зерен пластинчатой и игловатой форм, прочности, насыпной плотности, морозостойкости, коэффициента фильтрации, водостойкости, пластичности, стойкости структуры.

Определение содержания зерен пластинчатой и игловатой форм производят один раз в десять дней; прочности, насыпной плотности, коэффициента фильтрации, водостойкости, пластичности, стойкости структуры - один раз в квартал; удельной активности природных радионуклидов и морозостойкости - один раз в год.

Определение прочности, морозостойкости, а также удельной активности природных радионуклидов производят и в каждом случае изменения свойств разрабатываемой породы.

6.6 Предприятие-изготовитель обязано сопровождать каждую партию материала документом установленной формы, в котором указывают :

- наименование предприятия (карьера)-изготовителя и его адрес;

- номер и дату выдачи документа;

- наименование и адрес потребителя;

- номер партии и количество материала;

- наименование материала;

- зерновой состав материала (кроме смесей для дополнительных слоев оснований):

- содержание зерен пластинчатой и игловатой форм (только в щебне и щебне из гравия);

- марку по прочности щебня, щебня из гравия и гравия;

- марку по морозостойкости щебня, щебня из гравия и гравия;

- марку по водостойкости щебня, щебня из гравия и гравия;

- марку по пластичности (кроме смесей для дополнительных слоев оснований і);

- содержание дробленых зерен в щебне из гравия;

- насыпную плотность;

- коэффициент фильтрации (только для смесей дополнительных слоев оснований);

- суммарную удельную активность природных радионуклидов;

- номер настоящего стандарта.

Кроме  того,  по  требованию   потребителя  в  документе  указываются петрографические характеристики горных пород, из которых производится материал. Показатели качества вносят в указанный документ в соответствии с 6.4 и 6.5 по результатам испытаний:

- при отгрузке со склада - по средним данным испытания проб;

- при отгрузке без завоза на склад - по средним данным испытания сменных проб отобранных на ленточных конвейерах, подающих щебень за последние двое суток, предшествующих отгрузке.

6.7 Приемка продукции потребителем

Потребитель при контрольной проверке соответствия материала требованиям данного стандарта должен использовать приведенный в 6.8-6.9 порядок отбора проб.

6.8 Количество точечных проб, отбираемых для контрольной проверки качества материала в каждой партии, должно быть не менее:

Объем партии, м3                  Количество точечных проб

- до 350 вкл.                                             10

- свыше 350 до 700 вкл.                          15

- свыше 700                                              20


ДСТУ Б В. 2.7-30-95 с.12

Точечные пробы объединяют в среднюю пробу, характеризующую контролируемую партию. Усреднение, сокращение и подготовку пробы к испытаниям производят по ГОСТ 8269.

6.9 При перевозке материала железнодорожным транспортом точечные пробы отбирают при разгрузке вагонов из потока материала на ленточных конвейерах, используемых для транспортировки его на склад потребителя. При разгрузке каждого вагона отбирают через равные-интервалы времени пять точечных проб.

Количество контролируемых вагонов принимают с учетом получения требуемого количества точечных проб по 6.8. Вагоны выбирают по указанию потребителя. В случае, если партия состоит из одного вагона, при его отгрузке отбирают пять точечных проб, из которых образуют среднюю пробу.

Если непрерывный транспорт при разгрузке вагонов не используют, точечные пробы отбирают непосредственно из вагонов. Для этого поверхность материала в вагоне выравнивают и в точках отбора проб делают лунки глубиной (0,2-0,4) м. Точки отбора намечают в центре и в четырех углах вагона, при этом расстояние от бортов вагона до точек отбора должно быть не менее 0,5 м. Из лунок пробы материала отбирают совком, перемещая его снизу вверх вдоль стенки лунки.

6.10 При перевозке материала водным транспортом точечные пробы отбирают при разгрузке суден. В случае применения непрерывного транспорта точечные пробы отбирают через равные интервалы времени из потока материала на ленточных конвейерах. При использовании грейферных кранов точечные пробы отбирают совком через равные интервалы времени по мере разгрузки с вновь образованной поверхности материала без образования лунок.

6.11 При перевозке материала автомобильным транспортом точечные пробы отбирают при разгрузке автомобилей.

При использовании непрерывного транспорта точечные пробы отбирают из потока материала на ленточных конвейерах. При разгрузке каждого контролируемого автомобиля отбирают одну точечную пробу. Количество таких автомобилей принимают с учетом требований 6.10. Автомобили выбирают по указанию потребителя.

Если партия менее чем из десяти автомобилей, необходимо разгружать их отдельно и брать среднюю пробу после разгрузки автотранспорта. Если непрерывный транспорт при разгрузке автомобилей не используется, точечные пробы отбирают непосредственно из автомобилей.

7 Методы контроля

7.1 Испытания щебня, щебня из гравия, гравия и щебеночных компонентов готовых смесей производят по ГОСТ 8269.

7.2 Определение зернового состава готовой смеси производят по ГОСТ 8269 путем рассева на ситах высушенной до постоянной массы пробы, включая в стандартный набор сита с круглыми отверстиями диаметром 2,5 мм и с сетками № 063 и № 016.

7.3 Стойкость структуры против распада щебня из попутно добываемых горных пород и отходов горнорудных предприятий определяют по ГОСТ 3344.

7.4 Число пластичности зерен крупностью менее 0,16 мм определяют в соответствии с приложением А.

7.5 Определение водостойкости производят в соответствии с приложением Б.

7.6 Коэффициент фильтрации песчаных смесей определяют по ГОСТ 25584 на песке, уплотненном до максимального состояния по ГОСТ 22733. Коэффициент фильтрации смесей, содержащих частицы более 5 мм, определяют в соответствии с приложением В.


ДСТУ Б В.2.7-30-95 с.13

8 Транспортирование и хранение

Щебень, щебень из гравия и песок, готовые смеси транспортируют в открытых железнодорожных вагонах и судах, а также в автомобилях в соответствии с утвержденными в установленном порядке правилами перевозок грузов соответствующим видом транспорта и хранят в условиях, предохраняющих их от смешения и загрязнения раздельно по фракциям: щебень, гравий, песок, готовые смеси – по номерам.

При перевозке железнодорожным транспортом должно быть обеспечено выполнение технических условий на погрузку.

При транспортировании готовых смесей на объект строительства промежуточные погрузочно-разгрузочные операции производить запрещено.

9 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие щебеночного материала требованиям настоящего стандарта.


ДСТУ Б В.2.7-30-95 с.14

Приложение А

(обязательное)

Определение пластичности

A.1 Пластичность характеризуется числом пластичности, пределяемым как разность между показателями границы текучести и границы раскатывания.

Число пластичности устанавливают на зернах размером менее 0,16 мм, получаемых при испытаниях щебня, щебня из гравия и гравия на дробимость, истирание или специально отсеиваемых из смесей. Рассев смесей следует производить с двумя предохранительными ситами с размерами отверстий 5 мм и 2,5 мм.

А.2 Отбор проб, определение границы текучести и границы раскатывания производят по ГОСТ 5180 на зернах размером менее 0,16 мм.

Марка по пластичности устанавливается по 4.2.7 настоящего стандарта.


ДСТУ Б В.2.7-30-95 с.15

Приложение Б

(обязательное)

Определение водостойкости

Б.1 Водостойкость материала определяют на зернах размером более 5 мм.

Б.2 Аппаратура

Настольные гиревые или циферблатные весы по ГОСТ 24104.

Сушильный шкаф.

Сосуд для насыщения водой.

Б.3 Подготовка к испытаниям

Из испытуемого материала отбирают по две навески в соответствии с таблицей Б1.

Таблица Б1

В граммах

Наибольший номинальный размер зерен материала,

мм

 

Масса, не менее

 

70, 120, 150

 

5000

 

40

 

 

2000

 

20

 

 

1000

 

10

 

 

500

 

 

Зерна материала промывают и высушивают до постоянной массы.

Б.4 Проведение испытания

Каждую навеску (m1) взвешивают и помещают в сосуд с водой, температура которой (20± 2) °С. Уровень воды в сосуде должен быть на 2 см выше поверхности зерен.

Навески выдерживают в воде 48 часов, после чего зерна промывают на сите с размерами отверстий 5 мм, высушивают до постоянной массы и взвешивают (m2).

Б.5 Обработка результатов

Водостойкость материалов (mв) в процентах по массе вычисляют по формуле

mв = (m1-m2) / m1 ´100.

Б.6 Марку по водостойкости устанавливают по 4.2.8 настоящего стандарта.


ДСТУ Б В.2.7-30-95 с.16

Приложение В

(обязательное)

Определение коэффициента фильтрации

B.1 Коэффициент фильтрации готовой смеси определяют в таком порядке.

Из пробы готовой смеси в порядке, установленном ГОСТ 8269, отсеивают песчаную фракцию, размер частиц которой меньше 5 мм, и определяют содержание песка в готовой смеси в процентах по массе (Мп).

8.2 Если песок в готовой смеси содержится в количестве, не превышающем 10 % по массе, то готовая смесь заведомо пригодна для применения в дополнительных слоях.

8.3 Если песок в готовой смеси содержится в количестве, превышающем 10 % по массе, то определяют зерновой состав песка по ГОСТ 8735. Результаты ситового анализа песка представляют графически в виде кривой просеивания, построенной в полулогарифмическом масштабе.

8.4 По кривой просеивания графически определяют эффективный размер частиц песка (Дэф) как такой размер отверстий сита, которому соответствует полный остаток равный 90 %.

8.5 По кривой просеивания графически определяют эффективный размер частиц готовой смеси (Дэс) как такой размер отверстий сита, которому соответствует полный остаток, равный 100×(Мп-10)/Мп процентам.

8.6 Определяют коэффициент фильтрации песка, входящего в готовую смесь по ГОСТ 25584.

8.7 Коэффициент фильтрации готовой смеси вычисляют по формуле

Ксп/(Дэсэф2),

где    Кс - коэффициент фильтрации готовой смеси, м в сутки;

Кп - коэффициент фильтрации песка, входящего в состав готовой смеси, м в сутки.


ДСТУ Б В.2.7-30-95 с.17

Ключевые слова:

материалы нерудные, щебеночные и гравийные основания и покрытия автомобильных дорог, щебень, гравий, песок, готовые смеси, зерновой состав, радиационно-гигиеническая оценка.